Toporek taktyczny Elite Force EF803 (5.0958) - Kaliber.pl