Regulamin | Program

Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich

o Puchar Beretty & Sako

Organizatorzy: Kaliber Sp. z o.o. oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie

Miejsce: strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Suchodole k/ Tarczyna

Termin : 16 czerwca 2018 r ( sobota)

Termin rejestracji i wpłat : do 10 czerwca 2018 r lub do ogłoszenia zamknięcia listy

Opłata startowa : 150 pl

Formuła zawodów : kombinacja myśliwska według reguł ustalonych przez organizatora zawodów

Rejestracja zawodników: w biurze zawodów 05-090 Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 43, lub elektronicznie pod adresem : kaliber@kaliber.pl - zgłoszenie + dowód uiszczenia opłaty startowej na konto bankowe organizatora:

Kaliber Sp. z.o.o ,02-781 Warszawa, ul. M.Kolbego 16

Nr konta bankowego: 69 1160 2202 0000 0000 9778 0121

Tylko wpłata wpisowego daje gwarancję zapisu zawodnika na liście startujących !

Losowanie numerów startowych i harmonogramu zawodnika w dniu 13-06-2018 r

Harmonogram imprezy :

7.30 - kawa , herbata mały poczęstunek

8.00 - wydawanie numerków startowych

8.30 - uroczyste otwarcie zawodów

9.00 - rozpoczęcie strzelań

16.00 - zakończenie zawodów

16.15 - Poker na osi skeet ( dodatkowa nagroda dla zwycięzcy )

17.00- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom oraz losowanie dodatkowych nagród dla wszystkich uczestników zawodów

Catering:

Wydawanie posiłków w formie bufetu od godz. 11 - 16 Catering restauracja Pierwsza Liga Piotr Wiga ( w cenie wpisowego)

Grill bar od godz. 12 -17 ( w cenie wpisowego)

Sushi bar od godz. 11-17 Restauracja OTO!SUSHI Andrzej Lubowicki ( w cenie wpisowego)

Kawa , herbata , napoje zimne dostępne przez cały czas trwania zawodów ( w cenie wpisowego )

Klasyfikacje :

  • OPEN
  • DIANY
  • KLASA C ( myśliwi ze stażem do 5 lat w PZŁ

Konkurencje zawodów :

Do zdobycia 500 pkt.

SKEET

Strzelamy do 20 rzutków .

(układ wg prawideł PZŁ).

Skład może nastąpić po ukazaniu się celu.

Ilość punktów  do zdobycia 100

Przeloty

Strzelamy do 20 rzutków w następujący sposób :

I seria : pojedynczy rzutek z każdego stanowiska - przelot

II seria : pojedynczy rzutek z każdego stanowiska - rabbit

III seria : dublet z każdego stanowiska - przelot+ rabbit

IV seria : dublet z każdego stanowiska - rabbit + przelot

V : dublet z dowolnego stanowiska - przelot + rabbit

W przypadku dubletów drugi rzutek wychodzi z maszyny do 3 sekund po oddaniu pierwszego strzału.

Ilość punktów do zdobycia 100

Trap

Strzelamy do 20 rzutków podawanych z maszyny pływającej. Konkurencja  5 x singiel  i  5 x dublet i 5 x z podchodu (układ wg prawideł PZŁ).

Skład może nastąpić po ukazaniu się celu.

Ilość punktów do zdobycia 100.

OŚ kulowa 1

Oś dzik i lis w przebiegu na 50 metrów . Makieta dzika oraz makieta lisa w przebiegu (sylwetka biegnącego lisa ). Oddać można 10 strzałów naprzemiennie zaczynając pierwszy przebieg dzika od strony prawej do lewej.

Najmniejszy dopuszczalny kaliber to 222 rem.

Ilość punktów  do zdobycia 100

OŚ kulowa 2

Makieta rogacza i lisa  na 100 metrów . Oddajemy 5 strzałów do makiety rogacza ze słupa i 5 strzałów do makiety lisa korzystając z pastorału udostępnionego przez organizatora - kolejność dowolna , czas na oddanie wszystkich strzałów 15 min.

Najmniejszy dopuszczalny kaliber to 222 rem.  

Ilość punktów  do zdobycia 100

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy oraz go przestrzegania.

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania pozwolenia na broń ,a zawodnicy klasy C dodatkowo legitymację PZŁ.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub regulaminu zawodów.