Icon Cart 0 produkty:

0,00zł

(pusty)

Produkt został dodany do Twojego koszyka

Dodana ilość:

Razem:

Produktów w koszyku: 0 Masz 1 produkt w koszyku

Razem produkty:

Razem dostawa:  do ustalenia

Razem:

Projekt pt. „Podniesienie konkurencyjności "Kaliber" Sp. z o.o.

Projekt pt. „Podniesienie konkurencyjności "Kaliber" Sp. z o.o.

 

Firma Kaliber  Sp. z o.o. w okresie 26.05.2014 r. - 31.03.2015 r. zrealizowała Projekt pt. „Podniesienie konkurencyjności "Kaliber" Sp. z o.o. poprzez utworzenie innowacyjnego Centrum Szkolenia Strzeleckiego wyposażonego w modułową strzelnicę laserową w Dawidach Bankowych”.

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, priorytet I. "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", działanie 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości".

Celem nadrzędnym Projektu było zwiększenie konkurencyjności „Kaliber” Sp. z o.o. poprzez utworzenie innowacyjnego Centrum Szkolenia Strzeleckiego wyposażonego w modułową strzelnicę laserowo-bojową w Dawidach Bankowych, zapewnienie dostępu do innowacyjnej technologii i systemu organizacji oraz wprowadzenie nowych i zasadniczo udoskonalonych dotychczasowych usług. W ramach Projektu wybudowano budynek szkoleniowo-handlowy, w którym umiejscowiono: innowacyjną multimedialną strzelnicę bojową ze specjalistycznym wykończeniem, innowacyjną multimedialną strzelnicę laserową, rusznikarnię, salę szkoleniowo-konferencyjną, część handlową (hurtownię, sklep, sklep - wzorcownię), część administracyjno-socjalną. Ponadto zakupiono wyposażenie do strzelnicy, rusznikarni oraz sali szkoleniowo-konferencyjnej.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 6.263.948,37 zł,  a  wartość dofinansowania 708.683,02 zł w tym:

-  602.380,56 zł  środki EFRR.

- 106.302,46 budżet Państwa

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa".


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.Serwis Broni

indywidualne zamówienia

kim jesteśmy
i co robimy?

Wszystko o sklepie Kaliber.pl

Kaliber.pl to przede wszystkim dbałość o szeroki wybór produktów z pośród 40 światowych marek, znajdujących się pod opieką Kaliber Sp. z o.o. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie zakupu i gwarantujemy solidność i rzetelność już przez 25 lat działalności.